Ανακοίνωση διενέργειας εκλογών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Ν. Αιτωλ/νίας κατόπιν συνεδριάσεως στις 3/11/2021 αποφάσισε τα παρακάτω:


1) Η Γενική Συνέλευση των μελών και η διενέργεια εκλογών για νέο Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους για την Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος να γίνει στις 5 Δεκεμβρίου 2021 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγρινίου.


2) Η συνδρομή για τα δύο τελευταία έτη ορίζεται στα 10 ευρώ.


3) Αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές μέχρι τις 26 Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή 2021 στο γραφείο του Συλλόγου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ρέντζος Ευάγγελος