Εκδρομή Συλλόγου στη Λίμνη Πλαστήρα – Περτούλι

Εκδρομή Συλλόγου στη Λίμνη Πλαστήρα – Περτούλι

Εκδρομή του Συλλόγου στη Λίμνη Πλαστήρα και στο Περτούλι στις 17 & 18 Μαρτίου 2012