Ανακοίνωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Νομού Αιτωλοακαρνανίας κατόπιν συνεδριάσεως στις 9/11/2023 αποφάσισε τα παρακάτω:

1) Η Γενική Συνέλευση των μελών και η διενέργεια εκλογών για νέο διοικητικό συμβούλιο, εξελεγκτική επιτροπή και αντιπροσώπων για την πανηπειρωτική συνομοσπονδία Ελλάδας να γίνει στις 17 Δεκεμβρίου 2023 στο γραφείο του Συλλόγου ( Δημητρακάκη 6 πλησίον Πλατείας Ειρήνης).

2) Η συνδρομή για τα δύο τελευταία έτη ορίζεται στα δέκα (10) €.

3) Αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα γίνονται δεκτές μέχρι της 4ης Δεκεμβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα στο γραφείο του Συλλόγου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο πρόεδρος
Ρέντζιος Ευάγγελος