ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2017

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2017

Παρατίθεται φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό , παρασχεθέν από την κυρία Αργυρώ Ίσκου, την οποία ευχαριστούμε ιδιαιτέρως.