Ηπειρώτικα Νανουρίσματα

Ηπειρώτικα Νανουρίσματα


Έλα, ύπνε, γάλι-γάλι
Έλα, ύπνε, γάλι-γάλι/Στου παιδιού μας το κεφάλι./Νάνι-νάνι, νάκια του,/Ύπνος στα ματάκια του./Νάνι-νάνι, νάνα του/Και χαρά στη μάνα του!/Το παιδάκι μου το ρούσσο/Θέλω μόσκο να το λούσω./Το παιδί μου τα΄άσπρο-τα΄ασπρο/Μου το γύρεψεαν στο κάστρο./Του παιδιού μ΄εγώ το γάμο/Μάη μήνα θα τον κάμω./Θα καλέσω το Δεσπότη,/Για να μου το στενώσει./Και θα φέρω το βεζύρη,/Για να καθαρίζει ρύζι./Και θα φέρω τους Πασσιάδες,/Για να πλύνουν τους πιατσιάδες!

-Ταρνανά και ταρμπωμπώ
Ταρνανά και ταρμπωμπώ, το παιδί μου θέλ΄χορό./Θελ΄χορό, θέλει τραγούδια, θέλει κι όμορφα λουλούδια./Ταρνανά και τάρι-τάρι,το παιδί μου θέλ’ φουστάνι./Ταρνανά, νανίστε το, κι όλοι τραγουδείστε το./Ταρνανά του λέγανε, και μου το παντρεύανε,/Και του δίνανε προικιά, ένα κόσκινα κουκιά./Ταρνανά, τα΄αρνιά στα αμπέλι,τα κατσίκια στο χωράφι./Πάει ο Κώτσιας να τα πάρει, παίρει αγκάθι στο ποδάρι./‘Εσκυψε, για να το βγάλει, παίρει κι άλλο στο κεφάλι.
Κικιρίκου…!
-Kικιρίκου…!/-Τι έπαθες, πέτε;/-Με βάρεσαν οι γυναίκες./-Που ν΄οι γυναίκες;/-Παν ΄για ξύλα./-Που ΄ν τα ξύλα,/ -Τα ΄καψε ο φούρος/-Που΄ν ο φούρος;/-Τον πήρε το ποτάμι./-Που’ ν το ποτάμι;/-Το’πιαν τα βόδια./-Πουν΄ν΄τα βόδια;/-Παν΄να σπείρουν το κεχρί./-Που’ν το κεχρί;/-ψηλιά στη συκιά./-Που΄ν΄η συκιά;/-Την έκοψε ο Χότζιας./-Που΄ν΄ο Χότζιας;/-Πάει να φάει ψωμί κι ελιές και το βράδυ κουτσουλιές.

Παλαμάκια παίξετε
Παλαμάκια παίξετε/ο μπαμπάς μας έρχεται/και μας φέρνει κατιτί/ λουκουμάκια στο χαρτί.