Διοικητικό Συμβούλιο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανηπειρωτικού Συλλόγου Αγρινίου Νομού Αιτωλοακαρνανίας,

μετά τις εκλογές της 10ης Δεκεμβρίου 2017, διαμορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Παπαδήμας Γ. Σπυρίδων

Αντιπρόεδρος: Ρέντζιος Ευάγγελος

Γραμματέας: Κουτσούκη Μαρία

Ταμίας: Καλογήρου Βασιλική

Μέλη: Θάνος Νικόλαος

          Φλούδα Σοφία

          Βέργος Αναστάσιος