Χορός Ηπειρωτών 2015

Χορός Ηπειρωτών 2015

Φωτογραφικό υλικό από τον πετυχημένο χορό των Αγρινιωτών Ηπειρωτών στις 7 Φεβρουαρίου 2015.